"Erg nuttig en fijn om dit met het team te doen"
Teamdagen "Empowerment"

De Boeken die we gebruiken tijdens de cursus

De Herontdekking van het ware zelf - Ingeborg Bosch

We overleven allemaal onze jeugd dankzij verdringing en ontkenning van de waarheid. Zo kunnen we onszelf wijs maken dat we een gelukkige jeugd hebben gehad, dat het allemaal wel meevalt. Maar a!s we eenmaal volwassen zijn worden deze overlevingsmechanismen destructief, en maken ze ons leven moeilijker en pijnlijker dan nodig is.Past Reality Integration (PRI) is gebaseerd op de gedachte dat wij een gedeeld bewustzijn hebben moeten ontwikkelen: het ene deel bekijkt alles door de ogen van het kind dat we ooít waren, en het andere deel ziet de wereld van de volwassene die we nu zijn. Door deze gespletenheid ervaren we de dingen heel verschillend, afhankelijk van het deel van het bewustzijn waarin we ons op dat moment bevinden.In dit boek biedt Ingeborg Bosch een concreet stappenplan dat ons helpt "oude pijn" bloot te leggen en te voelen, en toe te werken naar een bewustzijn dat weer uit een geheel bestaat. Daarnaast toont Bosch aan de hand van diverse persoonlijke verslagen van clienten wat de PRI-methode met mensen doet.Drs. Ingeborg Bosch (1960) ontwikkelde de uiterst succesvolle therapie Past Reality Integration®.

Respect - Hans Kaldenbach

Wat hebben jongeren uit de straatcultuur nodig? Hoe zijn ze te bereiken?
Straatcultuur is oppositiecultuur. Ze zijn juist tégen gezag. Ze stralen uit dat ze juist helemaal niet door u
bereikt willen worden. Door een onverschillige, ongenaakbare houding. 
De meeste jongeren in de straatcultuur komen uit gezinnen met veel sociale en financiële problemen
(deze bewering svp niet omkeren). Die jongeren ervaren vaak een tekort aan ‘respect’ en een tekort aan
structuur. Zij voelen zich uitgekotst en vernederd door de maatschappij, vooral een deel van de allochton
jongeren. Ze hebben daardoor een kort lontje en staan steeds ‘op scherp’. In hun groep voelen ze steun.
Op straat laten ze zien dat ze iemand zijn. 
•  Zij hebben – meer dan anderen – behoefte aan respect, aan iemand die vertrouwen in hen heeft, die
in hen gelooft. Zij zijn ontvankelijker (soms in het begin juist meer wantrouwend) voor uw aandacht,
uw contactleggen, uw complimenten, voor het feit dat u niet vooringenomen bent, hen positief
benadert. Als ze in hun vriendengroep zijn, kunnen ze dat niet laten merken, individueel wel.
Voor deze jongeren geldt ook dat zij eerder op scherp staan als ze gebrek aan respect proeven.
•  Zij hebben – meer dan anderen – behoefte aan structuur, aan grenzen, aan duidelijkheid, aan regels
aan een dagindeling die regelmaat brengt, etc. Ze kunnen onduidelijkheid en structuurloosheid
moeilijker verdragen. 
Het gaat dus om allebei: om vriendelijk contact leggen EN duidelijk zijn; om respect EN regels stellen; om
warmte EN autoriteit. Bij Marokkaanse jongens in de straatcultuur is de noodzaak van respectvol zijn EN
grenzen stellen het sterkst. Zij lijken het scherpst te reageren op het ontbreken ervan en zij zijn ook het
meest ontvankelijk voor respectvol gedrag. 
Jongeren uit de straatcultuur accepteren een correctie pas als er een ‘band’ is. Geen correctie zonder
binding!

 
Blijf op de hoogte!
Laatste nieuws over inspirerende teamdagen in uw mailbox:
Smits & Beerends is geregistreerd in het CRKBO
copyright © 2018 Reset Partner, s-Hertogenbosch. Alle rechten voorbehouden.